Изменение в коефициента на безработица между декември 2019 г. и декември 2020 г.

Избери година

Източник на данните:
Агенция по заетостта