Брой безработни за едно свободно работно място, януари 2021 г.

Избери година

Източник на данните:
Агенция по заетостта