Коефициент на естествен прираст

Избери година

Силно негативни данни за коефициента на естествен прираст по общини

Коефициентът на естествен прираст на населението се измерва в промили и показва промяната на броя на населението (на 1 000 души) в следствие на разликата в броя на новородените и починалите в рамките на съответната община.

Картата показва негативните демографски процеси в страната, като почти всички общини имат отрицателен коефициент на естествен прираст. Дори най-големите общини – като София, Пловдив и Варна, губят население поради естествените демографски процеси.

Единствените общини с положителен коефициент на естествен прираст през 2018 г. са Николаево, Твърдица и Гърмен.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ