Коефициент на механичен прираст

Избери година

Изненадващи лидери по механичен прираст

Коефициентът на механичен прираст на населението се измерва в промили и показва промяната на броя на населението (на 1 000 души) в следствие на разликата в броя на заселилите и изселилите се от съответната община.

Общо 73 общини имат положителен коефициент на механичен прираст през 2018 г. В абсолютен брой Столична община, Пловдив и Варна печелят най-много население в резултат на миграционните процеси. По коефициент на механичен прираст обаче някои по-малки общини се представят добре, като видимо положителни са данните за района на Кърджали.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ