Брой деца в детските градини на един преподавател, 2019/20 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ