Дял на населението в градовете, 2019 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ