Избери година

41 общини са увеличили разходите си с над 50% в рамките четирите години

През 2019 г. най-високите общински разходи са в най-голямата община в страната – Столична, с 1,36 милиона лева, следвана от Варна (367 милиона лева), Пловдив (312 милиона лева) и Бургас (213 милиона лева). С най-малко разходи от своя страна са най-малките по население общини – Антон (1,8 милиона лева), Трекляно (1,9 милиона лева), Макреш (2,1 милиона лева). Повечето общини се разполагат в диапазона до 20 милиона лева разходи, като с толкова са 189 общини; над 100 милиона лева разпределят 6 общини. Почти всички общини отбелязват ръст в разходите си в периода между 2016 и 2019 г., като спад има при шест от тях: най-чувствителният е в Балчик (-11,5%), а 41 общини са увеличили разходите си с над 50% в рамките на четирите години.

Източник на данните:
Министерство на финансите