Общински разходи на човек от населението, 2019 г.

Избери година

Oбщинските разходи през 2019 г. варират между 646 лева на човек в Родопи и 4895 лева на човек в Челопеч

На човек от населението общинските разходи през 2019 г. варират между 646 лева на човек в Родопи и 4895 лева на човек в Челопеч. Повечето общини в които разходите на човек от населението са високи са групирани в пограничните и планински райони, където населението е относително малко, но въпреки това местната власт е длъжна да изпълнява основните си функции и да поддържа ключови публични услуги. Високи са разходите и в Средногорието, както и в общините, където водещият отрасъл е енергетиката.  Повечето общини харчат  между 800 и 1400 лева на човек от населението през 2019 г.

Източник на данните:
Министерство на финансите, изчисления на ИПИ