Общински профили

Минимална работна заплата като дял от средната брутна заплата, 2018 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ