Общински профили

Дял на населението над 65-годишна възраст, живеещо в селата, 2019 г.

Избери

Дял на населението над 65-годишна възраст, живеещо в селата, е броят на жителите на общината, които са на 65 и повече години и живеят в селата, разделен на всички жители на общината на 65 и повече години.


Източник на данните:
НСИ