Дял на населението над 65-годишна възраст, живеещо в селата, 2019 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ