Общински профили

Избери

Показателят е важен, тъй като улавя степента на конкуренция на местните пазари на труда, и е чувствителен и на двата основни фактора – предлагането на работни места в бюрата по труда и търсенето от страна на регистрираните безработни. Длъжни сме да отбележим, че тук се ползват данните от бюрата по труда, което изключва предлагането на работни места в онлайн платформи и директното договаряне, които играят все по-голяма роля, особено в икономически развитите части на страната.

 Общо за страната 8 безработни се борят за 1 СРМ. Интересното е, че и през януари 2020 г. бройката е същата, въпреки че има промени по области. Съотношението се влошава най-много в областите Враца (от 9 до 15 безработни за СРМ) и Хасково (от 9 до 13 безработни за СРМ). Подобряват се показателите в областите Разград (от 22 до 14 безработни за СРМ), Плевен (от 15 до 8 безработни за СРМ) и Ловеч (от 15 до 8 безработни за СРМ).


Най-голям е броят на безработните за едно СРМ в областите Видин (18), Враца, Монтана и Търговище (по 15) и Разград (14). Най-малък пък е в областите Русе (4), столицата (5), Силистра и Кюстендил (по 6).

Данните по общини показват още по-големи разлики. Докато в 64 общини броят на безработните за едно СРМ е под средния за страната (8), в 12 общини той е над 100. Най-лошо е съотношението в община Роман (Враца) с 534 безработни за едно СРМ – през януари там е разкрито само едно място, което е заето до края на месеца. Прави впечатление, че в почти всички от 12-те общини с най-много безработни спрямо СРМ броят на свободните места е едноцифрено число. Изключение правят община Перник с 210 СРМ и 2019 безработни и община Хайредин (Враца) с 55 СРМ и 525 безработни към края на януари.    

Източник на данните:
Агенция по заетостта