Промяна в изравнителната субсидия за общините между 2020 и 2021 г., %

Избери година

Основното предназначение на изравнителната субсидия е да преодолее част от неравенствата в капацитета за предлагане на местни услуги на по-малките и по-слабо икономически развитите общини и да компенсира различията в собствените им приходи и (отчасти) субсидиите по делегирани дейности.

Изменението в размера на субсидията между бюджетите за 2020 и 2021 година е показателно за нарастването на потребностите на общините от допълнителна помощ. Само в една община – Пловдив – субсидията намалява, но тя е особен случай, тъй като през 2021 г. изобщо не получава изравнителна субсидия, а при 26 други субсидията не променя своя размер. Най-чувствителният ръст, от 178% в рамките на годината се наблюдава при община Гълъбово, а при общо 9 общини размерът на субсидията е нараснал с над 1/3 спрямо стойността ѝ за 2020 г. Общините с най-голям ръст са в Северозапада, но има и видими клъстъри в Родопите и Добричко.