Избери година

Целта на капиталовата субсидия е най-вече да финансира разходи за строителство, ремонти, придобиване на материални активи. Важно е да се подчертае, че в тази сума не влиза финансирането по европейски проекти, което през последните години съставлява немалка част от разходите на общините за този тип инвестиции.

При всички общини се наблюдава повишаване на размера на целевата капиталова субсидия в държавния бюджет за 2021 г. в сравнение с този за 2020 г., като ръстът е много равномерен – 238 от тях попадат в диапазона на увеличение с 10-15%. Само една община – Стрелча – е с над 30% ръст, а най-нисък е той в Бойница – 5,3%. Вероятно е обаче да има разлики между реално инвестираните в капиталови дейности средства и разчетените по бюджет – значителни допълнителни средства се отпускат на конкретни общини с решения на правителството в рамките на годината, и по тази причина е полезен и прегледът на извършените капиталови разходи.

Източник на данните:
Министерство на финансите, изчисления на ИПИ