Население, 2016-2020 г.

Избери година

Номиналните стойности на населението на общините през 2020 г. не крият особени изненади. Най-много жители – 1,31 милиона според националния статистически институт, или малко под 1/5 от цялото население на страната – са концентрирани в столицата. Много малка е разликата между Пловдив (342 048 души) и Варна (341 516), други 205 хиляди души живеят в Бургас, а както сме отбелязвали и преди единствено преброяването на населението може да определи кой  е вторият по големина град. През 2020 г. общините с над 100 хиляди души население са 9, а с над 50 хиляди – 24. В групата на „малките общини“ с под 6 хиляди души население (които съответно не отговарят на изискването на ЗАТУРБ за минимален брой население за създаване на община и не биха могли да бъдат създадени днес) вече влизат 74 общини, а с тези с под 1000 души са две – Бойница и Трекляно.

Източник на данните:
Национален статистически институт