Коефициент на механичен прираст на населението, ‰

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ