Брой на наетите

Избери година

120 общини с под 1 000 наети в нефинансовите предприятия


Общинската карта на наетите лица* показва данни за броя на наетите лица в нефинансовите предприятия в страната. На практика данните се отнасят за наетите в частния сектор. Стойностите на показателя са преизчислени от НСИ в еквивалент на пълна заетост.


Броят на наетите в нефинансовите предприятия в столична община е 644 805 души. На следващо място са община Пловдив – 114 448 души и община Варна – 107 593 души. В цели 120 общини броят на наетите лица в нефинансовите предприятия е под 1 000 души. 


*Данните за наетите лица през 2018 г. за три общини – Бойница, Мирково и Челопеч, са конфиденциални по правилата на НСИ и съответно не се публикуват. За общините Бойница и Челопеч екипът на ИПИ използва и ръчно добави данните за 2017 г.


Източник на данните:
Национален статистически институт