Рейтинг на ПДИ за активна прозрачност на общините 2019 - 2021 г.

Избери година

Източник на данните:
Програма Достъп до Информация