Дял на наетите по трудово и служебно правоотношение от населението на 15 и повече години, 2018-19 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ