Дял на видовете територия от общата територия на общините, 2019 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ