Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица, 2021 г.

Избери година