Брой ученици в професионалните училища

Избери година

136 хил. ученици в професионални училища в страната


Картата показва броя на учениците в професионалните училища в страната по общини. През 2019 г. техният брой общо в страната е 136 229 деца. Над 40 хил. ученици са концентрирани в общините София, Пловдив, Варна и Бургас. В 62 общини няма ученици записани в професионални училища.


Налични са карти за периода 2017-2019 г.


*Данните за 2019 г. отговарят на учебната година 2018/2019.


Източник на данните:
Национален статистически институт