Дял на населението в градовете, 2016-2020 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ