Престъпления, завършили с осъждане на 1000 души от населението, 2020 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ