Образуван битов отпадък на човек от населението, 2019 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ