Общински профили

Образуван битов отпадък на човек от населението, 2019 г.

Избери

Според последните данни за 2019 г., образуваните битови -  отпадъци на човек от населението варират между 32 кг на човек годишно в Ново село до 1314 кг в Несебър. Повечето общини – 133 на брой – попадат в генерират между 200 и 400 кг на човек годишно, а екстремните стойности са относително малко. Областните центрове генерират видимо по-голямо количество отпадъци, като в повечето количеството приближава или надхвърля 500 кг на човек годишно – резултат от по-голямата покупателна способност в големите градове, а и от по-пълния обхват на сметосъбирането. Около по-големите икономически центрове – София, Пловдив, Варна – се оформят групи общини с чувствително по-голямо относително количество битов отпадък. Същото важи и за частите на страната, където туристическият отрасъл е с ключово значение за местната икономика, особено по Черноморието – логично туристите допринасят за генериране на повече отпадъци, но не се отчитат в данните за населението, постоянно живеещо в общината. 

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ