Избери година

Почти всички общини имат отрицателен естествен прираст


Картата на естественото движение на населението показва промяната на населението на общините в резултат на естествените демографски процеси – раждания и умирания. На тази карта данните са в абсолютен брой, което обяснява по-неблагоприятни стойности за големите общини, начело със София.


На практика почти всички общини в страната имат отрицателен естествен прираст - тоест губят население в резултат на влошената възрастова структура на населението. През 2018 г. единствено общините Твърдица, Кайнарджа и Гърмен имат положителен естествен прираст.


Предстои публикуването и на картата на коефициента на естествен прираст, която вече носи информация за естествените демографски процеси, отчитайки големината на съответната община. Двете карти следва да бъдат анализирани заедно.

Източник на данните:
Естествено движение на населението