Механично движение на населението

Избери година

Големите икономически центрове привличат най-много хора

Kартата на механичното движение на населението показва промяната в населението на общините в резултат на движението (миграцията) на хората – заселвания и изселвания. На тази карта данните са в абсолютен брой, което дава представа за мащаба на движение на хората към най-големите общини. 


Общо 73 общини имат положителен механичен прираст през 2018 г., което означава, че броят на заселванията е по-висок от броя на изселванията. Столична община, Пловдив и Варна са традиционно лидери по този показател, като Кърджали и Несебър допълват топ 5 през 2018 г. 

Източник на данните:
Национален статистически институт