Механичен прираст на населението, брой, 2017-2021 г.

Избери година

 Едва 92 общини увеличават населението си в резултат на миграционните процеси, като по-голямата част от положителния прираст е съсредоточен в големите градове – София нараства нетно (с разликата между заселилите и изселилите се от града през годината) със 7,8 хиляди души, Пловдив – с 3,7 хиляди, Варна – с 2,7 хиляди души. Прави впечатление и значителният ръст в повечето от бургаските общини – в самия областен център и в Несебър с по 1,1 хиляди души, в Поморие, Царево и Созопол – с по около 300 души. Сред по-големите общини значителен спад има в Добрич (-477 души), Сливен (-384 души) и Враца (-224 души), но повечето областни центрове отбелязват положителна миграция. Трябва да се отбележи и големият отлив от Своге (с -263 души) въпреки силната положителна динамика на цялата периферия на София през изминалата година.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ