Избери година

Големите икономически центрове доминират по произведена продукция

Картата представя произведената продукция на нефинансовите предприятия по общини. Данните ясно очертават основните икономически центрове в страната. През 2018 г. лидери по произведена продукция са Столична община (67 млрд. лв.), Бургас (11 млрд. лв.), Пловдив (10 млрд. лв.) и Варна (8 млрд. лв.). Марица е единствената община, която не е областен център и влиза в топ 10 по произведена продукция с 1,8 млрд. лв.

Източник на данните:
Национален статистически институт