Общински профили

Избери

Над 130 млрд. лв. са нетните приходи от продажби в Столична община

Картата представя нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия по общини. Столична община е убедителен лидер през 2018 г. с 130 млрд. лв. нетни приходи от продажби на предприятия, следвана от Пловдив (17 млрд. лв.), Варна (14 млрд. лв.) и Бургас (14 млрд. лв.). Общо 123 общини имат нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия под 100 млн. лв.


Източник на данните:
Национален статистически институт