Динамика на целевата субсидия за капиталови разходи между 2021 и 2022 г., %

Избери година