Общински профили

Дял на населението на 7 и повече години със средно образование, 2021 г.

Избери

Делът на населението на 7 и повече години със средно образование представлява броят на завършилите средно образование в общината, съотнесен към броя на населението на 7 и повече години в общината според преброяването на населението от 2021 г. 

Средното образование остава най-често срещаното равнище на квалификация в цялата страна извън столицата. Тук значително по-високи дялове има в индустриалните територии в периферията на София, както и в Северозапада. Тъй като данните на този етап не позволяват разграничавания по възраст, високият дял на среднистите във Видинско и Монтанско не е непременно знак, че общините им разполагат със значителен потенциал за инвестиции в преработваща индустрия. Доколкото в почти половината – 119 към дата на преброяването – от общините делът на хората със средно образование надхвърля половината население. Би било полезно, ако беше разграничена и групата на завършилите  професионално образование, тъй като то се предполага да дава специфични, релевантни на конкретни икономически сектори знания и умения, но за съжаление такива данни не са представени.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ