Общински профили

Брачност на населението на 15-64 години

Избери

Североизтокът има повече сключени бракове

Брачността на населението на 15-64 години представлява броят на сключените бракове в общината на 1000 души във възрастовата група 15-64 години, според средногодишното население на общината. 

Показателят съчетава данните на НСИ за сключените бракове и общото население на възраст между 15 и 64 години.

През 2018 г. се наблюдават значителни различия в разпределението на браковете. Ако оставим настрана Бойница, където не е бил сключен нито един, относително нисък е техният брой в общините Копривщица (1,6 брака на 1000 души на възраст 15-64 години), Алфатар (2) и Баните (2,2).

На другия край на подреждането застават Камено (13,1), Никола Козлево (12,1) и Берковица (12). Общините, в които има над 10 брака на 1000 души на възраст между 15 и 64 са 17, a средната за страната стойност - 6,86 брака.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ