Коефициент на механичен прираст на населението, ‰, според преброяване 2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ