Естествено движение на населението

Избери година

Почти всички общини в страната имат отрицателен естествен прираст

Картата на естественото движение на населението показва промяната на населението на общините в резултат на естествените демографски процеси – раждания и умирания. На тази карта данните са в абсолютен брой, което обяснява по-неблагоприятни стойности за големите общини, начело със София.

На практика почти всички общини в страната имат отрицателен естествен прираст - тоест губят население в резултат на влошената възрастова структура на населението. През 2018 г. единствено общините Николаево, Твърдица, и Гърмен имат положителен естествен прираст.

Източник на данните:
НСИ