Общински профили

Общо разходи за застраховки в общинските бюджети, 2019 - 2021 г.

Избери

Източник на данните:
Министерство на финансите