Общински профили

Общо получени застрахователни обезщетения в общинските бюджети, 2019-2021 г.

Избери година

Източник на данните:
Министерство на финансите