Общински профили

Общо получени застрахователни обезщетения в общинските бюджети, 2019-2021 г.

Избери

Източник на данните:
Министерство на финансите