Брой на икономическите дейности, за които данните за наетите са конфиденциални, 2021 г.

Избери година

Картата на България показва, че само в осем от всичките 265 общини има достатъчно работодатели във всяка една от 17-те икономически сектора, така че данните да не бъдат конфиденциални. Повечето от тях са и областни центрове с развита икономическа дейност във всички сектори – столицата, Варна, Стара Загора, Велико Търново. В други 28 общини само по един сектор е скрит – обикновено производството на енергия, ВиК секторът или добивната промишленост. В 112 общини обаче данните за пет и повече цели сектори остават скрити. В тях повечето от икономически активните хора не могат да си избират работодателя.

Вижда се и определено групиране на общините. Ограничен брой работодатели има в пограничните райони, Северозапада, Добруджа.

В 31 общини липсва избор на работодател в поне два от четирите сектора с най-голям брой наети – „Преработваща промишленост“, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Строителство“. В 5 общини – Крушари, Маджарово, Мирково, Ново село и Опан – липсва конкуренция в 3 от четирите сектора, а в община Опан – и в четирите.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ