Общински профили

Избери

В почти всички общини – 227 от общо 252, за които има достъпни данни – публичният сектор дава по-високи възнаграждения, като най-голямата разлика е в Козлодуй, където заплатата в частния сектор е едва 40% от тази от обществения, където са отчетени заетите в държавната атомна електроцентрала. В осем други общини заплатите в частния сектор са под 50% от тези в обществения, като освен другия енергиен център Раднево останалите са сред по-слабо икономически развитие общини. Интересен е впрочем паралелът между Раднево и съседната община Гълъбово, където частният сектор, макар и с 2% успява да надхвърли обществения – разликата се дължи на факта, че в този случай големите енергийни компании са частни. Там, където частният сектор води с много в общия случай местната икономика е движена от силно развита преработваща промишленост или минно дело – Пирдоп (154%), Панагюрище (145%), Летница (143%). Благодарение на бързия и устойчив ръст на заплатите в ИКТ в София частният сектор също надделява (108%), но в останалите областни центрове балансът е в полза на обществения. В периода 2018-2021 г. в почти цялата страна общественият сектор увеличава своята преднина, като сближаване или увеличаване на преднината на частния сектор се наблюдава в едва 31 общини. Сред лидерите тук са общините с новооткрити мини Брезник (-47 пр.п. в рамките на 4 години) и Крумовград (-13 пр.п.), индустриалните центрове Каолиново, Куклен и Родопи.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ