Общински профили

Дял на безработните сред населението на 15-29 години, 2022 г.

Избери

Делът на безработните младежи сред възрастовата група на 15-29 годишните (според данните от преброяването от 2021 г.)  обаче представя много по-различна картина. Той е най-нисък в Столична община (0,6%), Божурище (0,63%), Елин Пелин (0,83%) и Варна (0,85%) и най-висок в общините Чупрене (17,29%), Димово (14,71%) и Ружинци (14,68%).

Очаквано в големите градски общини стойността на този коефициент е нисък, което би могло да се обясни с по-динамичните пазари на труда, които предоставят повече кариерни възможности за младежите в тях. Най-високите резултати се наблюдават в Северозападна България, както и в отделни общини на североизток и по границите на страната. Стойността на индикатора общо за страната е 1,94% като в 191 общини делът на младите безработни сред всички младежи е по-висок, което би могло да се обясни с това, че големите общини с по-динамични пазари на труда дърпат средния резултат надолу. Важно е да отбележим, че делът на безработните младежи сред възрастовата група 15-29 г. е значително по-нисък от коефициента на безработица за 2022 г. според данните на АЗ, който в различните месеци варира между 4% и 5%.

Източник на данните:
ИПИ на база на АЗ