Общински профили

Средна оценка на ДЗИ по английски език, 2019-2023 г.

Избери

Средна оценка на ДЗИ по английски език: Средният резултат от Държавния зрелостен изпит по английски език на всички явили се на конкретния изпит в общината.

На по-голяма популярност се радва зрелостният изпит по английски език, на който са се явили почти 12 хиляди зрелостници, или над ¼ от всички. Най-високата средна оценка на ниво община е чист Отличен (6) в Генерал Тошево, но при един явил се ученик. Сред по-големите общини най-високи са средните оценки в Хасково (5,24), Пазарджик (5,23), Бургас (5,22) Стара Загора (5,21), Русе (5,14). На този изпит средните оценки са значително по-високи, като с под Среден (3) е единствено община Средец, а почти всички надхвърлят Добър (4).

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ