Общински профили

Дял на ежедневните трудови мигранти към други общини сред заетите, 2021 г.

Дял на ежедневните трудови мигранти към други общини сред заетите: броят на жителите на общината, работещи в друга община, разделен на всички заети в общината.

Ако разгледаме ежедневната миграция като дял от всички заети много ясно се отличават основните икономически центрове на страната. С най-високи дялове са Антон (66%) и Чавдар (64%), чиито работници пътуват до големите индустриални предприятия на Средногорието, а в топ 10 се нарежда и Златица (56%). Най-видими са районите около най-големите градове – край София това са Горна Малина (58%), Своге (51%), Божурище (50%), Сливница (47%), Костинброд (43%), край Пловдив – Родопи (58%), Куклен (51%), Марица (46%), Садово и Калояново (по 44%), край Варна – Аксаково (52%), Белослав (47%), Аврен (45%). По-малки, но явно видими на регионалната карта кръгове от общини с голям дял на ежедневно пътуващите се оформят и около Шумен, Пазарджик, Плевен, Русе, Бургас, Разград.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ