Общински профили

Броят легла в болниците на 1000 души включва броя на действително разкритите и временно закритите (за не повече от 6 месеца) легла, без временно разкритите, разделен на населението на общината и умножен по 1000 (НСИ).

Общината с най-много болнични легла на 1000 души е Баните (47), следвана от русенската община Бяла (41), Сапарева баня (31) и Несебър (31). Средно за страната се падат по 8 легла на 1000 души, като в 67 общини стойността на индикатора е по-ниска (изключвайки общините без никакви болнични легла), а в 47 – по-висока. За периода 2018-2022 г. само в 5 общини броят легла на 1000 души намалява, докато в цели 70 расте, което се обяснява по-скоро със спада на населението в много общини, предвид че само в 33 общини абсолютният брой легла се е покачил, а броят на болниците остава постоянен.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ