Общински профили

Състояние на пътищата от републиканската пътна мрежа, дялове, 2022 г.

Състояние на пътищата от републиканската пътна мрежа, дялове: Отошението между републиканските пътища в общината в дадено състояние (добро, средно, лошо, без настилка) и всички републикански пътища в общината. Четирите катеогрии се дефинират по следния начин: 

 - добро - с повреди по настилката под 10%;

 - средно - с повреди по настилките от 10% до 30%;

 - лошо (с повреди по настилките на повече от 30%;

 - без настилка - черен път.

Предвид че дължината на републиканската мрежа варира значително между общините, по-показателно е да се разгледа делът на всяка категория пътища в отделните общини. В страната има 10 общини със 100% пътища с добро състояние на настилката – Белица, Кресна, Минерални бани, Опака, Пирдоп, Сопот, Суворово, Сърница, Челопеч и Якоруда. Добрият резултат би могъл да се обясни с факта, че това са предимно малки по територия общини със съответно малко пътища за поддръжка. Средно за страната 41,5% (8283 км) от републиканските пътища са в добро състояние, като в 132 общини този дял е по-висок. Голяма част от общините, представящи се добре по този индикатор, са концентрирани в Югозападна България.

С най-висок дял на пътищата в средно състояние са общините Долна баня, Ново село и Перущица (по 100% за всяка), следвани от Божурище (94,8%) и Опан (89,6%). С пътища в средно състояние е покрита 29,3% от републиканската мрежа, като в 117 общини делът е по-висок.

Общините с най-висок дял на пътищата в лошо състояние са Цар Калоян (97,2%), Банско (91,6%), Бойчиновци (86,9%), Вълчедръм (82%) и Оряхово (80,4%). Средно за страната 27,6% от пътищата са в лошо състояние, като в цели 112 общини това отношение е по-високо.

Делът на пътищата без настилка за цялата страна е 1,6%, като той е по-висок в 40 общини. Най-много пътища без настилка има в общините Бойница (34,9%), Априлци (32,1%), Чупрене (27,6%), Трекляно (26,7%) и Борово (25,2%).

Източник на данните:
АПИ, изчисления на ИПИ