Общински профили

Промяна в добавената стойност по факторни разходи, 2021-22 г.

Избери

Промяната в добавената стойност по факторни разходи представлява процентното изменение на добавената стойност в дадена община в рамките на година.

През 2022 г. спад в добавената стойност по факторни разходи на нефинансовите предприятия има в едва 18 от 265-те общини в страната. Не може и да се каже, че има видимо териториално струпване на общини с негативна икономическа динамика. Същевременно има общини с трицифрен ръст – Белослав (676%) в резултат на оживлението в търговията, Трявна (387%), Брезник (320%) след започването на работа на новата мина в общината. Силен ръст регистрира икономиката на Столична община – 24% на годишна база след задържане през 2020 и 2021 г. Сходен е ръстът в останалите големи градове – 19% във Варна, 17% в Пловдив, 14% в Бургас и 13% в Русе. При прегледа на данните за растежа трябва да имаме предвид и че втората половина на 2022 г. се характеризира с висока инфлация, което от своя страна означава, че разликата между номиналния (представен тук) и реалния ръст на общинските икономики се различава значително. Трябва да се отчитат и значителните спадове на много места в предишните години.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ