Общински профили

Преки чуждестранни инвестиции с натрупване на човек от населението, 2018-2022 г.

Избери

Преките чуждестранни инвестиции с натрупване на човек от населението са размерът на ПЧИ с натрупване в общината, разделен на средногодишното население на общината.

Разпределението на чуждестранните инвестиции на човек от населението дава представа за относителната роля  на чуждите капитали в местните икономики. Традиционен лидер по този показател е Девня със 110 хиляди евро средно на човек, следвана от Гълъбово с 40 хиляди евро на човек от населението. В топ 5 вече се нареждат и общини от периферията на София, като в Божурище стойността на реализираните инвестиции достига 33 хиляди евро на човек, в Елин Пелин –21 хиляди евро, а 16 хиляди са те в Каварна. Сред областните центрове единствено София (11,7 хиляди евро/човек) и Бургас (9,2 хиляди евро/човек) се класират в челната десетка. На картата се оформят и големи територии, в които чуждестранни инвестиции практически липсват – големи части от Северна България, особено край река Дунав, по границата със Сърбия, както и в планинските райони.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ