Общински профили

Годишна динамика на брутните заплати, 2018-2022 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ