Общински профили

Брой наети по трудово и служебно правоотношение, 2018-2022 г.

Избери

Броят наети по трудово и служебно правоотношение е броят на всички лица в общината, които са в трудово правоотношение с работодател съгласно Кодекса на труда и служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител и съответно получават възнаграждение под формата на работна заплата за извършването на дадена дейност. (НСИ)

По последни данни за 2022 г. броят на наетите по трудово и служебно правоотношение общо в страната достига 2,27 милиона души – видимо увеличение спрямо „дъното“ на пазара на труда от 2020 г., когато броят им беше спаднал до 2,2 милиона, но все още далеч от рекорда от 2019 г., когато наетите бяха 2,32 милиона души.

Най-голям е броят им в столицата – 768 хиляди души, следвана от Пловдив със 143 хиляди души и Варна със 124 хиляди. Общините с над 20 хиляди наети са общо 16. Общините с под 1000 наети са 80, спрямо 82 година по-рано а тези с под 2000 – 135, или половината от всички. Очаквано предвид голямото им население, всички общини в челните двадесет са областни центрове.

Източник на данните:
НСИ