Промяната в дяла на приходите от износ в общите приходи на нефинансовите предприятия представлява изменението в процентни пунктове на дяла на приходите от износ в общите приходи на нефинансовите предприятия в рамките на даден период. 

Почти всички общини отчитат ръст на износа , сравним с общото възстановяване на икономиката през 2022 г. Спадове има в 38 общини, като най-значителен ръст отчитат по-малки общини –  в Брацигово ръстът е цели 567%, в Белослав – 244%, в Раковски – 232%. Значително повишение на годишна база – близо 46% – е отчетен и в Столична община, а сред областните градове най-голям ръст се наблюдава в Русе – 74%.