Общински профили

Дял на приходите от износ в общите приходи на нефинансовите предприятия, 2019-22 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ