Общински профили

Дял на приходите от износ в общите приходи на нефинансовите предприятия, 2019-22 г.

Избери

Делът на приходите от износ в общите приходи на нефинансовите предприятия представлява отношението на приходите от износ на нефинансовите предприятия в общината към всичките им приходи.


Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ