Общински профили

Средна заплата в частния сектор като част от тази в обществения, 2018-2022 г.

Избери

Средната заплата в частния сектор като дял от тази в обществения е отношението, изразено в проценти, на средната брутна заплата на работещите в частните предприятия в общината към средната брутна заплата на работещите в публичните предприятия в общината.

В 224 общини публичният сектор дава по-високи възнаграждения, като най-голямата разлика е в Козлодуй, където заплатата в частния сектор е едва 36% от тази от обществения – няма изненада, като имаме предвид високоплатените работни места в държавната атомна електроцентрала. В шест други общини заплатите в частния сектор са под 50% от тези в обществения, като освен другия енергиен център Раднево останалите са сред по-слабо икономически развитие общини. Интересен е паралелът между Раднево и съседната община Гълъбово, където частният сектор изравнява заплатите в обществения – разликата се дължи на факта, че в този случай големите енергийни компании са частни. Там, където частният сектор води с много в общия случай местната икономика е движена от силно развита преработваща промишленост или минно дело – Кнежа (265%), Пирдоп (159%), Панагюрище (143%), като през 2022 г. преднината на частния сектор се увеличава. Благодарение на бързия и устойчив ръст на заплатите в ИКТ в София частният сектор също дава чувствително предимство (115% през 2022 г. при 108% през 2021 г.), но в останалите областни центрове балансът е в полза на обществения. В периода 2018-2022 г. в почти цялата страна общественият сектор увеличава своята преднина, като сближаване или увеличаване на преднината на частния сектор се наблюдава в едва 43 общини.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ